Người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm

Theo nhandan.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động. Theo đó, trong trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 1 năm, không quá 60 giờ trong 1 tháng.

Người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm - Ảnh 1