Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào?

Cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng các chế độ tùy từng trường hợp theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023.

Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào? - Ảnh 1
Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào? - Ảnh 2
Người tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào? - Ảnh 3

Theo baochinhphu.vn