Năm 2022, tiết kiệm gần 54.000 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Năm 2022, tiết kiệm gần 54.000 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Sáng 11/5/2023, trình bày báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng số tiền tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là gần 54.000 tỷ đồng.
Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 06/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022–2026...
 Tổng cục Thuế phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026

Tổng cục Thuế phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026

Triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 với mục tiêu cơ bản là không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2021.
Đề xuất thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030

Đề xuất thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030

Đó là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 5/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Một số quy định mới về tinh giản biên chế

Một số quy định mới về tinh giản biên chế

Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Sửa đổi chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Sửa đổi chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Đó là một trong những nội dung tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.
 Nghỉ hưu trước tuổi có được chính sách tinh giản biên chế?

Nghỉ hưu trước tuổi có được chính sách tinh giản biên chế?

Ông Nguyễn Minh Công - giáo viên tiểu học hạng III tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ hưu trí và chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. Ông Công hỏi, ngoài việc được hưởng chế độ hưu trí, ông có được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ không?