Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước 21h

Theo hanoimoi.com.vn

UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng mức độ dịch cấp 2 (một số địa bàn xã, phường áp dụng cấp độ 3, 4).

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa trước 21h - Ảnh 1