Nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2022

Theo baochinhphu.vn

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp điều hành để hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022.

Nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2022 - Ảnh 1
Nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2022 - Ảnh 2