Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững đến năm 2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững đến năm 2025 - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn