Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn