Nhiều cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đưa một số mã cổ phiếu vào diện kiểm soát và bị tạm ngưng giao dịch do có kết quả kinh doanh thua lỗ.

 Nhiều cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát
ở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đưa một số mã cổ phiếu vào diện kiểm soát. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 25/3, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vào diện kiểm soát từ ngày 1/4 tới. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ KDH năm 2012 là âm 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 124 tỷ đồng. Với kết quả này, cổ phiếu KDH sẽ bị tạm ngưng giao dịch từ ngày 1/4. Sau khi công ty có giải trình, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ có thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cũng thông báo đưa cổ phiếu VOS của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam vào diện kiểm soát từ ngày 31/3 do công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp (căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 và 2013). Như vậy, cổ phiếu VOS  bị tạm ngưng giao dịch kể từ ngày 31/3 và sẽ được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát sau khi có giải trình. Tương tự, cổ phiếu PIT (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex) cũng đang phải giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Cùng với đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản gửi Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT) thông báo về việc cổ phiếu CNT có nguy cơ bị huỷ niêm yết sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 âm 83 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phố tại  thời điểm 31/12/2013 là âm 131 tỷ đồng và vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 100 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu CNT đang trong diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là số âm.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013 vẫn thể hiện tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp của công ty thì cổ phiếu CNT sẽ bị huỷ niêm yết theo quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.