Nhiều công ty chứng khoán đang lãi lớn

Theo vnmedia.vn

(Tài chính) Mặc dù thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua vẫn diễn ra ảm đạm, nhưng tình hình kinh doanh của các công ty chứng khoán ở quý 2 lại được cải thiện đáng kể. Trong đó, nhiều đơn vị đã công bố mức lãi khá lớn.

Nhiều công ty chứng khoán đang lãi lớn
Các công ty chứng khoán đã công bố mức lãi ấn tượng trong quý II/2014. Nguồn: internet
Công ty đầu tiên được nhắc đến với mức lợi nhuận khá ấn tượng trong quý II, phải kể đến Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Theo báo cáo tài chính quý II/2014 của Công ty chứng khoán Bảo Việt, doanh thu quý II đã đạt 73,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 139,56 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý II của BVSC đạt 25,88 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 61,25 tỷ đồng.

Với kết quả công bố, hoạt động kinh doanh của BVSC vẫn đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kinh doanh được đại hội cổ đông thông qua. Theo đó, doanh thu lũy kế 6 tháng đạt gần 70% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt tương đương 68% kế hoạch. Song song, vốn chủ sở hữu của Công ty cũng tăng xấp xỉ 5% so với cùng kỳ năm 2013.

Các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty bao gồm Môi giới, Tự doanh, doanh thu khác. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay của BVSC tăng lần lượt là 37% và 8%.

Lý giải về những kết quả đạt được trong quý II/2014, ông Nhữ Đình Hoà - Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt cho biết, kinh tế Việt Nam trong quý II/2014 được ghi nhận tốt hơn so với quý II/2013, thị trường chứng khoán có sự hồi phục mạnh cả về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch. Do vậy, doanh thu của BVSC tăng tới 20,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 39,6%. Đây cũng là nguyên nhân chính làm lợi nhuận quý II/2014 của Công ty tăng 3,9 tỷ tương đương 17,6% so với quý II/2013.

Cùng với lợi nhuận tăng vọt trong quý II/2014, trên lĩnh vực môi giới, BVSC cũng đã đồng đều nâng thứ hạng xếp loại thị phần môi giới và chứng chỉ quỹ trên cả hai sàn HNX và HSX.

Tại HNX, BVSC đạt thị phần 5,18%, nâng hạng từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 6 trong TOP 10. Tại HSX, thị phần của BVSC đạt 3,9%, giữ vị trí thứ 9 trong TOP 10 so với vị trí thứ 11 của quý liền kề trước đó.

Trong lĩnh vực môi giới trái phiếu, BVSC vẫn tiếp tục giữ vững phong độ, duy trì vị trí thứ nhất tại HSX với thị phần đạt 69,44% và vị trí thứ 3 tại HNX với thị phần trên 10%.

Cũng là một công ty chứng khoán khá nổi tiếng trên thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán SSI) cũng đã tạo được ấn tượng trong quý II/2014.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, mức doanh thu thuần quý II/2014 đạt 488 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 237,3 tỷ đồng, tăng 363% (tương đương hơn 186,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ quý II/2013.

Như vậy, lũy kế 6 tháng, doanh thu công ty này ghi nhận 871 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 482 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chỉ bằng một nửa.

Lý giải về mức lợi nhuận này, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do trong quý II/2014 thị trường tăng trưởng tốt và thanh khoản cao, nên hoạt động môi giới và đầu tư của Công ty đạt kết quả khả quan, với mức tăng lần lượt là 90% (tương ứng 32,1 tỷ đồng) và 399% (tương ứng hơn 227,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013.

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm của SSI, môi giới và tự doanh tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu môi giới mang về 144 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư, góp vốn mang lại 509 tỷ đồng, cao gấp gần 4,5 lần cùng kỳ trước.

Ngoài các công ty trên, Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cũng đã vừa công bố mức lợi nhuận khá tốt trong quý II/2014.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2014 của Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, doanh thu đạt gần 196 tỷ đồng và lãi ròng quý II của HSC gần 95 tỷ đồng, tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu ghi nhận mức 423 tỷ đồng, tăng 44% cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế là 215 tỷ đồng, tăng đến 74%.

Cùng với đó, môi giới và tự doanh trong quý II/2014 vẫn là hai mảng đóng góp lớn cho doanh thu của Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), với con số lần lượt là 63 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Theo HSC, việc lợi nhuận của công ty tăng mạnh trong quý II/2014 là do nghiệp vụ tự doanh trong quý II/2014 có những kết quả khả quan, khi đơn vị tiếp tục hiện thực hoá phần lớn lợi nhuận từ danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong quý II/2014 tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2013 và thị phần môi giới của Công ty tiếp tục được duy trì, nên doanh thu phí môi giới tăng mạnh trong quý II/2014.

Khác với những đơn vị trên, mặc dù trong quý II/2014, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán VDS) cũng đã ghi nhận có lãi, nhưng so với cùng kỳ mức lại nhuận này đã sụt giảm đáng kể.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý II/2014 đạt 3,1 tỷ đồng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước (năm trước đơn vị này đạt lợi nhuận là hơn 6 tỷ đồng).

Theo ông Nguyễn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, nguyên nhân chính của khoản biến động lợi nhuận sau thuế của quý II/2014 so với quý II/2013 là do tình hình thị trường trong quý II/2014 có xu hướng điều chỉnh sau khi đã tăng khá nóng trong quý 1/2014, nên doanh thu từ các mảng hoạt động như kinh doanh môi giới, tự doanh đều có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Về kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của quý II/2014 cũng giảm 37,82% so với quý II/2013. Tuy nhiên, lũ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế năm 2014 đã tăng 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013, từ mức 5,14 tỷ đồng lên 8,61 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 67,5%.