Tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu hoàn thành mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu hoàn thành mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh

Nhằm tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; bảo đảm cân đối lớn và cung ứng các  sản phẩm, dịch vụ quan trọng cho nền kinh tế, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.
Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTX nông nghiệp đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh ở mỗi địa phương, ngành hàng.
Kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Kế toán doanh thu có vai trò quan trọng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, là cơ sở quan trọng để xác định kết quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, thực tế triển khai quy định về kế toán doanh thu đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã phát sinh những khó khăn, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
Crocs và “khoảnh khắc lọ lem”

Crocs và “khoảnh khắc lọ lem”

Crocs, những chiếc dép nhựa “xấu xí” lần đầu tiên xuất hiện tại các cửa hàng vào năm 2002, đã lột xác và trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong năm vừa qua.
Cen Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng trong năm 2022

Cen Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng trong năm 2022

Mặc dù thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, nhưng với chiến lược kinh doanh đột phá, năm 2022, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã cổ phiếu: CRE) vẫn đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 198 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 7.667 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2021); tỷ lệ nợ giảm mạnh và giữ ở mức thấp 0,36.
Năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 15,1%

Năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 15,1%

Năm 2022, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 15,1% so với năm 2021; tổng tài sản tăng 14,5%; đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 12,6%.