Nhiều đại biểu quan tâm đến nợ xấu, bất động sản

Đầu tư CK

Thảo luận về chuyên đề năm 2014, nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh vấn đề nợ xấu, xử lý việc đầu tư dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề giải quyết tình trạng tồn kho và khơi thông thị trường bất động sản.

Nhiều đại biểu quan tâm đến nợ xấu, bất động sản
Nợ xấu luôn là mối lo ngại không chỉ của Việt Nam. Nguồn: internet
Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính đến ngày 1/4/2013, Văn phòng Quốc hội đã nhận được 207 nội dung kiến nghị từ 76 cơ quan đề nghị nội dung giám sát chuyên đề. Cơ bản, nội dung tập trung vào một số nhóm vấn đề kinh tế, xã hội, giám sát thực hiện pháp luật.

Về kinh tế, các kiến nghị tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, công tác quy hoạch sử dụng đất, thủy điện; công tác đấu thầu; tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công, chính sách đầu tư công; tính hiệu quả sử dụng vốn của một số ngành, công trình trọng điểm như hạ tầng giao thông, điện lực, dự án bô-xít Tây Nguyên, chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng, quản lý thị trường vàng, việc xử lý nợ xấu, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; tín dụng ưu đãi đối với người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; quản lý giá và kết quả thực hiện bình ổn giá.

Nhiều ý kiến đề nghị xem xét việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; công tác bổ nhiệm cán bộ, hiệu quả tổ chức bộ máy, năng lực ban hành chính sách của các cơ quan nhà nước; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác xét xử, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống tham nhũng.

Trên cơ sở những đề nghị đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xây dựng 3 chuyên đề đề nghị Quốc hội xem xét gồm:

Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình thủy điện (giao Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì thực hiện).

Chuyên đề 2: Việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng (giao Ủy ban Kinh tế chủ trì thực hiện).

Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012 (giao Ủy ban Về các vấn đề xã hội chủ trì thực hiện).

Thảo luận về chương trình giám sát năm 2014, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội hướng tới chuyên đề về tái cơ cấu nền kinh tế trong đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng và nhấn mạnh vấn đề nợ xấu, xử lý việc đầu tư dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề giải quyết tình trạng tồn kho và khơi thông thị trường bất động sản.