Nhìn lại chặng đường 9 tháng và những tín hiệu cuối năm

Nguyễn Lộc

(Tài chính) So 2 quý đầu năm, sang đến quý III/2013, nền kinh tế vĩ mô của cả nước đang có bước tăng trưởng đáng kể, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chung của năm.

Nhìn lại chặng đường 9 tháng và những tín hiệu cuối năm
Nền kinh tế vĩ mô của cả nước đang có bước tăng trưởng đáng kể, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chung của năm 2013. Nguồn: internet
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2013 ước tính tăng 5,14% so với cùng kỳ năm trước (Mức tăng cùng kỳ của năm 2011 là 6,03% và năm 2012 là 5,10%), trong đó quý I tăng 4,76%; quý II tăng 5,00%; quý III tăng 5,54%. Đáng kể là khu vực dịch vụ đóng góp chủ yếu chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế với mức tăng 6,25%. Qua từng quý, tốc độ tăng GDP cũng được cải thiện dần, điều đó chứng tỏ mục tiêu tăng trưởng 5,5% cho cả năm 2013 hoàn toàn có thể thực hiện được. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 ước tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng tăng 5,4%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ đạo tăng 6,8%, song ngành khai khoáng lại giảm do ảnh hưởng của thời tiết. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9 tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 223.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 1.932.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm. Như vậy, với các giải pháp kích cầu, hỗ trợ thị trường được thực hiện từ đầu năm, nhu cầu tiêu dùng trong nước đang hồi phục, đây là một tín hiệu đáng mừng.

Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng cũng đang có xu hướng tăng trở lại. Trong hai tháng vừa qua, do giá dịch vụ y tế, giáo dục tăng tại hai thành phố lớn đã khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh. Đặc biệt, tháng 9/2013 tăng 1,06% so với tháng trước, tăng 4,63% so với tháng 12/2012 và tăng 6,30% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm nay tăng 6,83% so với bình quân cùng kỳ năm 2012. Một số chuyên gia kinh tế nhận định, nếu coi mục tiêu năm nay được kiểm soát ở mức 7% thì mỗi tháng còn lại, dư địa cho lạm phát khoảng 0,8% mỗi tháng, điều đó hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm nay là cán cân thương mại đang được cải thiện. Từ đầu năm đến nay, nhập siêu của cả nước ước khoảng 124 triệu USD, bằng 0,1% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều mức 7-8% do Quốc hội giao. Theo đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9/2013 ước tính tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 9 tháng tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9/2013 ước tính tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng ước tính tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tình hình thu hút vốn FDI 9 tháng đầu năm cũng có nhiều kết quả khả quan. Tổng vốn FDI đăng ký mới lên tới 15 tỷ USD, vượt chỉ tiêu đã đề ra đầu năm (13-14 tỷ USD), tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng năm nay ước tính tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, nhìn vào bức tranh tổng thể của nền kinh tế vĩ mô, chúng ta có thể tin tưởng mục tiêu đặt ra tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 5,4% - 5,5%, duy trì mức lạm phát 7%  cho năm 2013 là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây chính là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của năm 2014 và các năm tiếp theo.