10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD

10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.105,4 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD...
7 tháng, ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD

7 tháng, ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,58 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,81 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (xuất siêu 2,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,04 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,39 tỷ USD.
Tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD

Tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3%, so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD.