NHNN nới điều kiện cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Theo VnEconomy

Ngân hàng Nhà nước nới điều kiện cho vay cầm cố giấy tờ có giá nhằm hỗ trợ thêm cho các ngân hàng tạm thời thiếu hụt khả năng thanh khoản.

Ngày 27/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 11/2009/TT-NHNN về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 2/3/2009, quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành thông tư này nhằm giúp cho công cụ tái cấp vốn bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước được sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả hơn, đặc biệt trong nền kinh tế hiện đang có nhiều biến động và đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nội dung chủ yếu của thông tư mới là sửa đổi Khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 2/3/2009 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về tiêu chuẩn của giấy tờ có giá của các ngân hàng được cầm cố để vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước không nhất thiết phải được phát hành bằng đồng Việt Nam.

Tiêu chuẩn cụ thể của các giấy tờ có giá này bao gồm: được phép chuyển nhượng; giấy tờ có giá thuộc sở hữu hợp pháp của ngân hàng xin vay; có thời hạn còn lại tối thiểu bằng thời gian vay. Một điều kiện theo quy định cũ là phải được phát hành bằng đồng Việt Nam (VND) đã được loại bỏ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét cho vay cầm cố đối với các ngân hàng được bảo đảm bằng các giấy tờ có giá có đủ tiêu chuẩn như trên nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng tạm thời thiếu hụt khả năng thanh khoản.