48.660 TỶ ĐỒNG

Là ước tổng thu cân đối NSNN thực hiện trong tháng 9/2012, luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 498.490 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011.

73.120

Là tổng chi NSNN ước thực hiện trong tháng 9/2012, lũy kế chi 9 tháng đạt 643.210 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011.

99.480 TỶ ĐỒNG

Là số tiền Kho bạc Nhà nước đã thực hiện huy động vốn từ trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 141,2% số thực hiện năm 2011 và đạt 82,9% nhiệm vụ phát hành năm 2012.

272 TRIỆU EURO

Là trị giá của Hiệp định hợp tác tài chính năm 2011 được ký kết ngày 11/10 giữa Bộ Tài chính và Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam. Trong đó, 22 triệu Euro là vốn vay ODA, 5 triệu Euro là vốn viện trợ không hoàn lại và 245 triệu Euro là vốn vay để thực hiện các chương trình/ dự án hợp tác phát triển

5.772

Là số vụ việc vi phạm bị toàn ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý trong quý III/2012, giá trị xử lý là 77,702 tỷ đồng, trong đó có 206 vụ việc liên quan đến ma tuý.

160.787

Là số hộ dân tham gia ký hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp với giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản là 130.518 triệu đồng, sau 1 năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.

2.032,9

Là tổng giá trị cam kết của 20 hiệp định vay nợ, viện trợ đã được ký kết tính đến hết tháng 9/2012, nhằm góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội.

427,63 TRIỆU USD

Là tổng trị giá giải ngân tuân thủ quy định của các hiệp định vay, hợp đồng ủy quyền cho vay đã ký tính đến ngày 20/9/2012, luỹ kế đến hết quý III/2012 là 2.212,41 triệu USD.

1,1 TỶ USD

Là tổng trị giá trả nợ nước ngoài lũy kế đến hết quý III/2012, tương đương với 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 563 triệu USD, tương đương với 8,7 nghìn tỷ đồng.

28.350

Là số DN đã được ngành Thuế thực hiện thanh kiểm tra, tính đến hết tháng 8/2012, qua đó đã phát hiện yêu cầu truy thu, phạt truy hoàn gần 6.000 tỷ đồng, trong đó đã thực thu vào NSNN gần 2.770 tỷ đồng.

11.000 TỶ ĐỒNG

Là số tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4,5 và 6/2012 đã thực hiện gia hạn cho trên 190.280 DN, tính đến hết tháng 9/2012; giải quyết gia hạn 2.933 tỷ đồng nợ thuế thu nhập DN cho 71.630 DN; giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho 2.425 DN, với số tiền giảm là 250,3 tỷ đồng.

12.486,7 TỶ ĐỒNG

Là số tiền tiết giảm chi phí của 83 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tính đến tháng 9/2012. Trong số 5.856 DN thực hiện sắp xếp đã cổ phần hóa được 3.951 (chiếm 67,4%); chuyển sang các hình thức khác như công ty TNHH một thành viên, sáp nhập, hợp nhất, giao bán...1.905 DN.

2.957 TỶ ĐỒNG

Là số tiền thuế được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh truy thu và kiểm tra tại DN trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm, đạt 118,32% kế hoạch năm 2012, trong đó số phải truy thu và phạt theo quyết định xử lý là 2.769 tỷ đồng.

37.376

Tấn gạo dự trữ quốc gia, tương đương khoảng 374 tỷ đồng đã được xuất cấp đến hết tháng 9/2012, nhằm cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Những chỉ số tài chính ấn tượng

Xem thêm

Video nổi bật