447.000 TỶ ĐỒNG Là lũy kế thu NSNN 8 tháng đầu năm 2012, bằng 60,4% dự toán và 98,4% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó thu cân đối NSNN tháng 8/2012 ước đạt 45.020 tỷ đồng.

91.600 TỶ ĐỒNG Là giá trị ước đạt từ phát hành trái phiếu Chính phủ tính đến hết tháng 8/2012; bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 130% số thực hiện năm 2011 và bằng 76,3% nhiệm vụ phát hành năm 2012.

115.319 TỶ ĐỒNG Là tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan ước đạt từ đầu năm đến ngày 15/8/2012, bằng 51,5% dự toán. Số thu lớn nhất từ thuế giá trị gia tăng đạt 75.649 tỷ đồng; thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 39.397 tỷ đồng và các khoản thu khác là 273 tỷ đồng.

140.000 Là số DN thực hiện kê khai thuế qua mạng tại 50 tỉnh, thành phố và 124 chi cục thuế trong cả nước, tính đến tháng 8/2012. Ngành Thuế tiếp tục triển khai mở rộng kê khai thuế qua mạng tại 63 cục thuế địa phương với mục tiêu đạt 150.000 DN tham gia trong năm 2012.

70.990 TỶ ĐỒNG Là tổng số chi NSNN ước đạt trong tháng 8/2012; lũy kế chi 8 tháng đầu năm ước 571.545 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2011.

295.000 TỶ ĐỒNG Là ước số chi thường xuyên của NSNN qua KBNN tính đến hết tháng 8/2012. Đáng chú ý, riêng tháng 8/2012 giải ngân ước đạt 35.000 tỷ đồng, các đơn vị KBNN đã từ chối thanh toán trên 411 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

2.558 TỶ ĐỒNG Là tổng số vốn đã giải ngân tính đến đầu tháng 9/2012, đạt 51,1% kế hoạch vốn năm 2012, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

735 TỶ ĐỒNG Là số tiền truy thu, xử phạt sau 375 cuộc thanh tra DN trên địa bàn Thành phố Hà Nội tính đến hết tháng 8/2012, do Cục Thuế Hà Nội tiến hành. Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội còn phát hiện 9 DN có vi phạm về hóa đơn, tiến hành xử phạt hơn 82 triệu đồng.

2.221 Là số vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với trị giá hàng hóa gần 27 tỷ đồng trên tuyến biên giới Việt - Lào từ đầu năm 2011 đến hết 6 tháng năm 2012, do các Cục Hải quan địa phương có biên giới tiếp giáp với Lào phát hiện, bắt giữ.

40 TRIỆU USD Là giá trị của Hiệp định vay vốn vừa được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhằm hỗ trợ cho những cải cách chính sách của Chính phủ, đồng thời cải thiện chất lượng, khả năng tiếp cận, hiệu quả và tính cạnh tranh của khu vực tài chính vi mô trong Chương trình Phát triển tài chính vi mô.

148,04 TỶ USD Là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính đến hết tháng 8/2012, tăng 13% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm trước, trong đó: xuất khẩu đạt 74,09 tỷ USD, tăng 19% và nhập khẩu đạt 73,96 tỷ USD, tăng 7,5%.

1.925,08 TRIỆU USD Là tổng giá trị giải ngân các hiệp định vay, viện trợ tính đến hết tháng 8/2012. Cũng đến hết tháng 8, Bộ Tài chính đã ký kết 19 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng giá trị đã ký đạt 2.022,2 triệu USD, góp phần bổ sung vốn cho phát triển kinh tế, xã hội.

725 TỶ ĐỒNG Là số tiền ngân sách Trung ương cấp cho các địa phương tính đến hết tháng 8/2012 để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trong quý I và II/2012.

2.868 TỶ ĐỒNG Là số tiền nợ đọng thuế thu nhập DN đã được giải quyết gia hạn cho khoảng 70.300 DN tính đến đầu tháng 9/2012, trong đó số nợ thuế từ năm 2010 trở về trước chiếm gần 50%. Bên cạnh đó, đã giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho trên 2.400 DN, với số tiền giảm là 250 tỷ đồng.

Theo Tài chính & Đầu tư số 9/2012

Những con số ấn tượng trong lĩnh vực tài chính

Xem thêm

Video nổi bật