Những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước công dân cũng như sửa đổi một số thông tin trên bề mặt thẻ căn cước công dân là đề xuất quan trọng, nhằm hướng tới việc đổi mới công tác quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu phát triển không gian số, Chính phủ số, công dân số.

Những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) - Ảnh 1
Những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) - Ảnh 2

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn