Những điểm mới nổi bật của Luật các tổ chức tín dụng 2024

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng. Với 15 chương, 210 điều và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng, xử lý những vướng mắc, bất cập của Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành.

Những điểm mới nổi bật của Luật các tổ chức tín dụng 2024 - Ảnh 1

Theo quochoi.vn