Những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới

Theo TTXVN, VnExpress

Ngày 5/12/2012, Tổ chức Minh bạch quốc tế đã công bố bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng năm 2012.

Những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới
Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2012 (Corruption Perception Index - CPI 2012) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) có trụ sở tại Berlin (Đức), xếp hạng 176 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trên cơ sở cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công tại các quốc gia và vùng lãnh thổ.

TI đã thăm dò quan điểm của các nhà phân tích thuộc các tổ chức như Bộ phận phân tích thông tin kinh tế (EIU) của tạp chí Nhà kinh tế, Ngân hàng Thế giới (WB) và Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Chỉ số CPI là một số liệu tổng hợp, dựa trên các thống kê, điều tra, thăm dò khác nhau đã được công bố trong năm về tình hình tham nhũng tại một quốc gia nhất định.

Năm quốc gia đứng đầu danh sách năm nay là Đan Mạch, Phần Lan, New Zealand, Thụy Điển và Singapore. Tại châu Mỹ, Canada là quốc gia ít tham nhũng nhất (đứng thứ 9 trên thế giới), trước Barbados (đứng thứ 15) và Mỹ (thứ 19). Các nền kinh tế ở châu Á là Trung Quốc đứng thứ 80, Ấn Ðộ đứng thứ 94 và Việt Nam xếp hạng 123. Ba quốc gia đứng cuối cùng trong danh sách 176 quốc gia và vùng lãnh thổ là Afghanistan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Somalia.

CPI 2012 được xây dựng theo phương pháp luận cải tiến của TI, với thang điểm từ 0 đến 100, trên cơ sở 13 nguồn dữ liệu khảo sát của các tổ chức độc lập và có uy tín trên thế giới.

Mục đích của việc cải tiến phương pháp luận của chỉ số CPI là cho phép các nước trong bảng xếp hạng so sánh chỉ số CPI của nước mình theo thời gian.

Tuy nhiên việc so sánh điểm số chỉ có thể thực hiện được từ năm 2013. Đây là cơ hội cho tất cả các nước sử dụng CPI 2012 như một chỉ số tham chiếu cơ sở để đánh giá những tiến bộ đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013.