Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ: “...đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng... phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng để không dám tham nhũng”.
Bộ Tài chính học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bộ Tài chính học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều ngày 28/2/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của khoảng 4.300 cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.
“Cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

“Cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.
Phải lựa chọn được nhà thầu xây lắp có năng lực

Phải lựa chọn được nhà thầu xây lắp có năng lực

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2).
Bộ Tài chính ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

Bộ Tài chính ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được Bộ Tài chính quyết liệt triển khai nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính xác định tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.