Nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới đều có xu hướng suy giảm, rơi vào suy thoái, rủi ro trên thị trường tài chính và tiền tệ ngày càng gia tăng… Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của chính sách tài khóa với vai trò tham mưu, đề xuất của Bộ Tài chính.

Xem thêm

Theo mof.gov.vn

Video nổi bật