Nới lỏng điều kiện về sở hữu sẽ thu hút người nước ngoài mua nhà?

Theo Báo Đại biểu Nhân dân

Tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Chính phủ đã xác định sẽ tháo gỡ một số vướng mắc đang hạn chế người nước ngoài tham gia mua nhà tại nước ta, để góp phần giải khối băng bất động sản hiện nay. Song hiện vẫn chưa có đủ điều kiện để khẳng định người nước ngoài sẽ tích cực tham gia mua nhà sau khi những vướng mắc này được tháo gỡ.

Nới lỏng điều kiện về sở hữu sẽ thu hút người nước ngoài mua nhà?
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Chính phủ đã xác định nhiều giải pháp phục hồi thị trường bất động sản. Trong đó, dự thảo Nghị quyết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản theo hướng tăng cường quản lý nhà nước. Và kiểm soát có hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản bảo đảm cân đối cung cầu, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, nhu cầu của thị trường.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chức năng xây dựng chính sách, cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội. Và nghiên cứu, ban hành chính sách tín dụng ưu đãi để người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân có thể mua, thuê và thuê mua nhà để ở phù hợp với thu nhập chính đáng.

Để xây dựng chính sách thích hợp với đặc điểm của thị trường bất động sản nước ta, Chính phủ yêu cầu rà soát tất cả các dự án nhà ở để phân loại các dự án được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu loại hình nhà ở, chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội. Và cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà tái định cư, nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua cho các đối tượng chính sách.

Chính phủ sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp, như: giảm giá bán, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường. Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu để sớm hình thành các định chế tài chính mới như: Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ đầu tư bất động sản, cơ quan tái thế chấp nhà ở, tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn cho thị trường bất động sản.

Giải pháp quan trọng thứ hai là tháo gỡ các vướng mắc đang hạn chế người nước ngoài tham gia mua nhà tại Việt Nam. Cụ thể, sẽ tổng kết Nghị quyết số 19 của QH về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam để bổ sung vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Hoặc trình QH sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18 theo hướng mở rộng đối tượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn để tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại nước ta. Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn về giải pháp này của Chính phủ.

Bởi hiện nay số lượng người nước ngoài tham gia mua nhà ở nước ta từ khi Nghị quyết số 19 của QH có hiệu lực chưa được công bố rõ ràng. Vì vậy, không có cơ sở khẳng định hiệu quả của chính sách này. Hơn nữa, giá bất động sản ở nước ta thuộc diện cao trên thế giới, trong khi điều kiện sinh sống, học tập cho người nước ngoài ở nước ta còn một số hạn chế so với nhiều quốc gia khác. Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến việc người nước ngoài mua nhà ở ta là họ phải nhìn thấy khả năng phát triển lâu dài ở nước ta. Mà với tình hình kinh tế thế giới và trong nước hiện nay thì chưa thể khẳng định được điều này.

Để thu hút người mua nước ngoài thì có lẽ không nên chỉ dựa vào việc tháo gỡ những vướng mắc đang hạn chế đối tượng này tham gia mua nhà ở tại Việt Nam. Điều quan trọng là cần có những chính sách phù hợp và ổn định để tăng niềm tin cho nhà đầu tư, khuyến khích dòng vốn nước ngoài vào nước ta. Và có thể thấy, người mua nước ngoài cũng sẽ quan tâm nhiều nhất là giá bán cao hay thấp hơn, cũng như điều kiện sinh sống ở nước ta so với các quốc gia khác. Do đó, các công trình nhà ở tại nước ta muốn thu hút người mua nước ngoài thì cũng phải đi từ việc đưa ra mức giá bán hợp lý.