Nữ công chức Kho bạc Nhà nước Phú Thọ luôn phấn đấu xứng đáng với danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nguyễn Ngọc Linh

Trong những năm qua, trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), đội ngũ nữ công chức KBNN Phú Thọ ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng, trưởng thành về nhiều mặt, khẳng định vị thế của chị em trên từng cương vị công tác. Cũng chính từ thực tế đó, nữ công chức ngày càng tiến bộ, trưởng thành, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng, trong sáng về đạo đức lối sống, năng động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới hiện nay, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của KBNN Phú Thọ có thể đánh giá một số nét chính như sau:

Thứ nhất, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Tỷ lệ cán bộ nữ hiện nay của KBNN Phú Thọ là 122/237 cán bộ công chức, chiếm 51% so với tổng số cán bộ công chức. Chị em được bố trí làm việc ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của KBNN, số lượng chị em được bố trí tại các bộ phận nghiệp vụ với tỷ lệ tương đối cao, đặc biệt ở một số lĩnh vực như: Kế toán, Kho quĩ, Giao dịch, tỷ lệ nữ chiếm 70-80% ( Phòng Kho quĩ, Giao dịch, Kế toán), có nơi chiếm đến 90% .

Đội ngũ cán bộ nữ giữ các cương vị lãnh đạo ngày một tăng, từng bước  hướng tới mục tiêu: “ Tỷ lệ nữ trong bộ máy lãnh đạo KBNN các cấp tương ứng với tỷ lệ nữ trong ngành”. Trong tổng số 122 cán bộ nữ KBNN Phú Thọ, hiện nay có 40 chị đang giữ các cương vị lãnh đạo từ cấp tổ trưởng, kế toán trưởng kho bạc huyện trở lên, chiếm 48% tổng số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo.

Số lãnh đạo nữ từ cấp phòng và tương đương trở lên: 20/48 cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, chiếm 41,6%, trong đó 1 chị giữ cương vị Phó Giám đốc KBNN tỉnh, 6 chị giữ cương vị Trưởng phòng và Giám đốc KBNN huyện, 13 chị giữ cương vị Phó trưởng phòng và Phó Giám đốc huyện.

Trong 5 năm qua đã bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo như Phó Giám đốc KBNN Tỉnh: 1/2 người, chiếm 50%; Phó trưởng phòng KBNN tỉnh: 3/5 người, chiếm 60%; Trưởng phòng KBNN tỉnh: 3/4 người, chiếm 75%; Phó giám đốc KBNN huyện 1/3 người, chiếm 33%; Giám đốc KBNN huyện: 4/7 người, chiếm 57%. Năm 2012, KBNN tỉnh đã thực hiện qui hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ tương đối cao như: Chức danh Phó trưởng phòng 10/13 người, chiếm 77%; chức danh trưởng phòng: 6/11 người, chiếm 54%; chức danh Phó giám đốc KBNN huyện: 10/12 người, chiếm 83%; chức danh giám đốc KBNN huyện: 7/12 người, chiếm 58%.

Tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể: 54/115 người, chiếm 47%.

Đảng viên nữ: 78/160, chiếm 49% so với tổng số đảng viên.

Thứ hai, thực hiện quyền bình đẳng đối với cán bộ nữ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo bồi dưỡng; quan tâm tạo điều kiện để cán bộ nữ được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước, để chuẩn hóa các tiêu chuẩn công chức; đồng thời bổ túc các kiến thức về ngoại ngữ, tin học và văn hóa, xã hội.

Do có sự quan tâm thích đáng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng công chức, trình độ nữ công chức KBNN Phú Thọ ngày càng được nâng cao. Tính đến nay, về trình độ chuyên môn: Số cán bộ nữ có trình độ đại học và trên đại học  97/176 người, chiếm 55% so với tổng số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Về trình độ lý luận chính trị: Số cán bộ nữ có trình độ cử nhân, cao cấp 16/23 người, chiếm 70% so với tổng số cán bộ có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; số nữ có trình độ trung cấp 3/6 người, chiếm 50% so với tổng số cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Nhiều chị đã và đang theo học các lớp đại học, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Bên cạnh đó cán bộ nữ là lãnh đạo luôn được tạo điều kiện tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước; đến nay có 19 chị có trình độ lý luận chính trị trung cao cấp. Riêng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do KBNN tổ chức, số cán bộ nữ được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 147/305 lượt , ngoại ngữ 5/7 lượt, lý luận chính trị 5/13 lượt so với tổng số cán bộ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ ba, cải thiện và tạo điều kiện nâng cao sức khỏe cho độ ngũ cán bộ nữ.

Lãnh đạo KBNN Phú Thọ đã chú ý bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực sở trường của cán bộ nữ, bố trí kinh phí và tổ chức khám chữa bệng định kỳ nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các căn bệnh phụ nữ. Chủ động động viên, thực hiện việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ công chức, tổ chức tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, đảm bảo cho chị em được hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo đúng qui định.

Chị em làm công tác Kho quĩ, làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại được đảm bảo đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại theo chế độ qui định.

Đối với chị em có hoàn cảnh gia đình khó khăn như bố, mẹ, chồng, con ốm đau đều được cơ quan thăm hỏi, trợ cấp khó khăn. Các chế độ nghỉ mát, nghỉ phép năm cũng được quan tâm, tạo cho chị em không khí phấn khởi và yên tâm công tác.

Thứ tư, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của KBNN Phú Thọ; tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cơ quan về bình đẳng giới.

Ban vì sự tiến bộ KBNN Phú Thọ đã được thành lập, phân công rõ nhiệm vụ, có qui chế làm việc và chương trình hành động cụ thể. Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt kết quả rõ nét, đặc biệt đã chủ động tham gia với cấp ủy, lãnh đao cơ quan trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động và hiện đại hóa ngành.        

Thực hiện mục tiêu “ Xây dựng đội ngũ nữ công chức KBNN giàu lòng yêu nước, yêu nghề, có trí thức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ngành”. Xây dựng những điển hình về nữ công chức KBNN “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà ”; “ năng động, sáng tạo, nghĩa tình trong công việc và cuộc sống”.

Phong trào“ Giỏi việc nước , đảm việc nhà ” đã trở thành nét đẹp truyền thống trong nữ cán bộ công chức, góp phần nâng cao vị trí vai trò của người phụ nữ Việt nam trên tất cả các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình. Đối với nữ công chức KBNN Phú Thọ, trong những năm qua được sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ và Ban lãnh đạo KBNN Phú Thọ, ngày càng vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. 5 năm qua nữ cán bộ công chức KBNN Phú Thọ đạt được kết quả đáng khích lệ và tự hào:

Trong công tác chuyên môn, nữ cán bộ công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt khó, tham gia tích cực trên mọi lĩnh vực công tác, như: trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo diều hành, các chị thể hiện vai trò cán bộ quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tin, quyết đoán trong công việc, cùng với tập thể lãnh đạo đề ra những chủ trương biện pháp để chỉ đạo điều hành quản lý đạt hiệu quả cao.

Thế mạnh và lợi thế ở người phụ nữ đã được phát huy có hiệu quả, đó là sự cần mẫn, chu đáo, khéo léo, mềm mỏng trong xử lý các mối quan hệ, tôn trong qui trình, tuân thủ các nguyên tắc trong giải quyết các công việc nhưng mềm mại thấu tình đạt lý. Chị em làm công tác kế toán, thanh toán mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng chị em đều biết sắp xếp công việc khoa học, làm việc với năng suất chất lượng, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.

Đối với công tác kho quĩ hầu hết do đội ngũ nữ công chức đảm nhiệm, khối lượng thu chi ngày càng tăng, số lượng khách hàng giao dịch nhiều, nhưng chị em luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, giữ đúng phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Kho bạc trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng ngày, các chị đều tiếp xúc với tiền, nhiều chị đời sống gia đình còn khó khăn nhưng các chị vẫn thể hiện đức tính liêm khiết, trung thực, nêu cao gương người tốt việc tốt, nhiều lần trả lại tiền thừa cho khách hàng như chị: Lê Thị Tiến-phòng Kho quĩ, chị Đinh Thị Hà- KBNN Thanh Ba, chị Lê Thị Hồng Tuyết-KBNN Lâm Thao....

Chị em làm công tác kiểm soát chi mang tính đặc thù riêng đòi hỏi phải có kiến thức về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết công việc một cách khoa học, chuẩn xác, tận tâm, sâu sát với thực tế; Chị em làm công tác thanh tra, kiểm tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thu xếp công việc gia đình để thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện các sai phạm tham mưu cho lãnh đạo sử lý, nhằm ngăn chặn và khắc phục các sai phạm, góp phần duy trì kỷ cương nề nếp hoạt động của KBNN, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của nhà nước; chị em làm công tác tổ chức cán bộ, văn phòng, Tài vụ đòi hỏi phải luôn phát huy cao nhất tố chất của người phụ nữ: Nghiêm túc, cẩn trọng với công việc đảm bảo quyền lợi, chế độ cho cán bộ; quản lý và sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí, thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống cán bộ; các chị làm công tác văn phòng luôn đảm bảo công văn đi đến kịp thời an toàn, tinh thần chu đáo, tận tâm, tỷ mỷ và phù hợp với văn hóa nghề Kho bạc;... chị em nữ cán bộ công chức luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, phát huy sáng tạo, chủ động trong công việc, có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. 

Trong công tác, chị em nữ cán bộ công chức thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ tích cực các quĩ “đền ơn đáp nghĩa”, “ Mái ấm công đoàn”, “ Quĩ khuyến học”... Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

Trong hoạt động báo chí tuyên truyền, nhiều chị thường xuyên có bài viết trên tạp chí Ngành góp phần không nhỏ vào việc duy trì và nâng cao chất lượng, hình thức tạp chí, phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền thông tin trao đổi, học tập, đào tạo của Ngành. 

Nữ cán bộ công chức KBNN Phú Thọ không chỉ “giỏi” trong công việc, năng lực chuyên môn mà còn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, luyên tập thi đấu bóng bàn cầu lông. Năm nào các chị cũng đem đến cho mùa giải của Ngành những giải đấu đầy sôi động và thu hút lòng người mến mộ.

Có thể nói, dù ở bất kỳ cương vị và lĩnh vực công tác nào nữ công chức KBNN Phú Thọ luôn là những người tận tâm với nghề nghiệp, cố gắng vươn lên để đạt hiệu quả công tác cao. Chị em luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy thế mạnh của giới nữ với những đức tính dịu dàng, cẩn thận, chu đáo, tỷ mỷ, các chị còn thể hiện sự tự tin, năng động sáng tạo vượt khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc sống gia đình, nữ cán bộ công chức KBNN Phú Thọ đã vượt lên khó khăn, biết tổ chức tốt gia đình, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận “ trong ấm ngoài êm”; chan hòa đoàn kết gắn bó, hết lòng thương yêu nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Thực hiện tốt thiên chức người vợ người mẹ đảm đang, sống có nghĩa có tình, giàu lòng nhân hậu, biết cách chi tiêu có kế hoạch, phân công chia sẻ việc gia đình hợp lý; nuôi con khỏe dạy con ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Các chị thực sự trở thành người vợ đảm, dâu hiền trong gia đình, giữ gìn nếp sống văn hóa lành mạnh.

Hàng năm, nữ cán bộ công chức KBNN Phú Thọ đều đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; gia đình đều đạt chuẩn “ gia đình văn hóa” góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp.  “ Giỏi việc nước” là thế nhưng “ việc nhà” lại luôn được chị em đặt lên hàng đầu bởi gia đình là điểm tựa để xã hội phát triển và “ một người phụ nữ chỉ được xem là thành đạt khi họ thành công trong việc và có một gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc”.

Người phụ nữ được coi là phái yếu nhưng lại có một sức mạnh tiềm ẩn mà biết khơi nguồn động viên, khích lệ, giúp đỡ thì chị em phụ nữ có thể làm được nhiều việc công hiến nhiều hơn cho gia đình và xã hội. Để đạt tiêu chuẩn “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” quả thật là một sự phấn đấu không mêt mỏi của người phụ nữ, bên cạnh đó là sự quan tâm, sự thông cảm sẻ chia của gia đình và xã hội, đó là chỗ dựa tinh thần vững chác nhất cho chị em phụ nữ thành công trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ nữ và hoạt động phong trào nữ cán bộ công chức KBNN Phú Thọ nhận thức rõ những hạn chế, thiếu sót, từ đó nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để thực tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.  

Phấn khởi và tự hào về những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực học tập, lao động sáng tạo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “ Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước” và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, công tác cán bộ nữ và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ cần tập trung thực hiện tốt các nội dung cần chú ý sau đây:

Một là, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về công tác cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết 11/NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị.

Hai là, phấn đấu hoàn thành chương trình kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban vì sự tiến bộ KBNN Phú Thọ trong giai đoạn mới hiện nay.

Ba là, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ KBNN Phú Thọ.

Bốn là, tiếp tục hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nữ công chức KBNN Phú Thọ gương mẫu và đi đầu trong việc thực hiện “ văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”, 10 điều kỷ luật của ngành, xây dựng gia đình theo chuẩn mực “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Năm là, tích cực ủng hộ và tham gia triển khai tốt các chương trình xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của đội ngũ nữ cán bộ công chức, với tinh thần trao đổi, học hỏi cùng tiến bộ vì sự phát triển bền vững của ngành KBNN nói chung và KBNN Phú Thọ nói riêng, toàn thể nữ cán bộ  công chức KBNN Phú Thọ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại, không ngừng phấn đấu vươn lên, đưa phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đi vào chiều sâu và thiết thực hơn để góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.