Tập đoàn Bảo Việt:

Ðiểm nhấn từ Báo cáo Phát triển bền vững và Báo cáo Tích hợp

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 4/2016

Tiếp nối thành công đối với Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững, được ghi nhận bằng các giải thưởng cao trong nước và quốc tế trong những năm qua, Tập đoàn Bảo Việt vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 với nhiều điểm nhấn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điểm nhấn từ báo cáo phát triển bền vững

Công ty PwC Việt Nam vừa phát hành thư kiểm toán, hoàn thành việc đảm bảo đối với các chỉ tiêu phi tài chính đối với Báo cáo Phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt. Sự kiện này đánh dấu thành công, mở màn cho xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới. Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt truyền tải những thông tin chiều sâu về các hoạt động phi tài chính của Bảo Việt với những điểm nhấn, cụ thể:

Thông điệp “Lan tỏa giá trị”: thông điệp này nhằm kêu gọi các DN cùng hành động, chung tay vì mục tiêu chung của quốc gia. Việc xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng bao gồm các cá nhân và tổ chức. Bảo Việt muốn gửi gắm thông điệp rằng cộng đồng hãy cũng nhau lan tỏa những giá trị của niềm tin về một thế giới tốt đẹp hơn, của tinh thần quyết tâm hành động để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam, vì cuộc sống khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và thế hệ tương lai.

Thực hiện đảm bảo bởi bên thứ ba đối với Báo cáo Phát triển bền vững: Điểm nổi bật của Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt là việc thực hiện đảm bảo của bên thứ ba đối với các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu được lựa chọn đảm bảo nằm trong các lĩnh vực trọng yếu mà Tập đoàn Bảo Việt ưu tiên thực hiện trong năm 2015, đó là trách nhiệm của nhà cung cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động cộng đồng, đóng góp gián tiếp về kinh tế và các kiểm soát về tiêu thụ năng lượng. Điều này tiếp tục khẳng định nỗ lực tiên phong của Bảo Việt trong việc tiếp tục minh bạch hóa thông tin.

Tham khảo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc: Bảo Việt đã lựa chọn 6/17 mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển của DN để xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn 2016-2020. Các mục tiêu lựa chọn bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả và dài hạn; tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động; xoá nghèo dưới mọi hình thức, ở mọi nơi; đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi lứa tuổi; đảm bảo giáo dục chất lượng một cách công bằng và có hiệu quả, đồng thời nâng cao cơ hội học tập cho tất cả mọi người; đảm bảo các hình mẫu sản xuất và tiêu dùng bền vững; và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đầu tư chiều sâu thông tin: Với mục tiêu cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng, Bảo Việt đã đầu tư sâu hơn về chất lượng thông tin với những dẫn chứng và minh họa cụ thể về các hoạt động điển hình mà Bảo Việt đã triển khai trong năm 2015. Bên cạnh việc bám sát các hướng dẫn theo tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến toàn cầu GRI - phiên bản G4 dành cho ngành tài chính, Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 đã mô tả chi tiết về quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu dựa trên chiến lược phát triển của DN cũng như sự tham vấn từ các bên liên quan.

Từ báo cáo tới hành động: Theo quan điểm của Tập đoàn Bảo Việt, báo cáo là thước đo để DN đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược phát triển bền vững theo từng năm. Chính vì thế, trong năm 2015, Bảo Việt đã cụ thể hóa các định hướng chiến lược phát triển bền vững thành những việc làm cụ thể: gắn kết chặt chẽ các yếu tố Quản trị - xã hội và môi trường (ESG) trong chuỗi giá trị thông qua việc đánh giá và lựa chọn các nhà thầu có cam kết về môi trường, xã hội; bổ sung yếu tố ESG trong quy trình đầu tư góp vốn cổ phần và quản lý dự án. Tập đoàn cũng xây dựng các điều khoản, quy định riêng về trách nhiệm với môi trường và xã hội trong Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; ra mắt Sổ tay văn hóa Bảo Việt nhằm kết nối người lao động và phát huy giá trị cốt lõi của DN.

Tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế

Với thiết kế hài hòa được lập trình với giao diện linh hoạt, tương thích với mọi thiết bị trên nền tảng kỹ thuật số, Báo cáo Tích hợp 2015 và Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt có thể được tiếp cận nhanh chóng, tiện lợi đối với các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, những thành viên quan tâm tới Bảo Việt để có một bức tranh tổng quát nhất, dễ hiểu nhất về DN mà họ đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài. Báo cáo tích hợp giúp gia tăng giá trị của Bảo Việt và các bên liên quan, thể hiện vị thế của một DN hàng đầu trên thị trường, minh bạch thông tin, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, cụ thể:

Thông điệp “Đầu tư chiều sâu kiến tạo giá trị bền vững”: Trong hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển tại Việt Nam, với sứ mệnh bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng, Tập đoàn Bảo Việt mong muốn kiến tạo nên những giá trị bền vững trong dài hạn cho các bên liên quan. Tập đoàn Bảo Việt đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để đầu tư chiều sâu trên toàn hệ thống với trọng tâm là tăng cường năng lực tài chính các đơn vị thành viên, chuyển đổi mô hình đầu tư, chuyển đổi cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu và đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin để tạo bứt phá trên mọi mặt.

Cách nhìn, cách tư duy của DN về cách thức tạo ra giá trị trong tương lai: Trong khi báo cáo thường niên truyền thống của các DN phần lớn tập trung vào các hoạt động của DN trong quá khứ và hiện tại thì báo cáo tích hợp là cách nhìn, tư duy của DN về cách thức tạo ra giá trị lớn hơn trong tương lai - điều mà nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi tiến hành rót vốn cho DN.

Xây dựng trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và Việt Nam: Báo cáo Tích hợp 2015 của Bảo Việt được lập trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực, thông lệ tại Việt Nam và quốc tế như: Chuẩn mực lập Báo cáo tích hợp IIRC, Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN; Đảm bảo của bên thứ ba, bao gồm đảm bảo của PWC với Báo cáo Phát triển bền vững, đảm bảo của Công ty TNHH E&Y với báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực VAS và theo chuẩn mực IFRS. Việc thực hiện tốt báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao của Tập đoàn Bảo Việt sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin DN và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.