Phải đẩy mạnh chỉ đạo từ cơ sở

B.T (thực hiện)

Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận là một trong những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu, đã lãnh đạo hiệu quả việc triển khai thực hiện 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Đồng chí Vũ Đình Trọng, Cục trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Thuế đã trao đổi về kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua tại đơn vị và việc triển khai thực hiện của Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Phải đẩy mạnh chỉ đạo từ cơ sở

*Được biết thực hiện, Đảng bộ cơ sở Cục Thuế đã lãnh đạo 'cuộc vận động "làm theo" đạt kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, đồng chí có thể cho biết cụ thể.

Sau khi học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức của Bác, cán bộ, đảng viên, công chức Cục Thuế tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương Bác Hồ, thể hiện qua việc chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, cũng như tinh thần phục vụ nhân dân, người nộp thuế, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Số thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán; có 125 sáng kiến, cải tiến được áp dụng đem lại kết quả thiết thực; bãi bỏ 12 văn bản, 25 thủ tục hành chính không cần thiết; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp mã số thuế từ 8 ngày xuống còn từ 1-2 ngày, đăng ký hóa đơn từ 7 ngày xuống cón 1-2 ngày, hoàn thuế từ 15 ngày xuống còn 8 ngày (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau), từ 60 ngày xuống còn 30 ngày (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau); tiết kiệm điện, nước, vật tư văn phòng, kinh phí trên 300 triệu đồng. Trong 3 năm qua, các tập thể và cá nhân toàn ngành được khen thưởng 5 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua của Chính phủ, 2 Bằng khen của Chính phủ và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Tài chính...

* Bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ cơ sở Cục Thuế rút ra trong quá trình chỉ đạo Cuộc vận động là gì?

Có nhiều kinh nghiệm được đúc kết nhưng tựu trung là Đảng bộ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với triển khai Cuộc vận động; thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên về học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, coi đây là công tác trọng tâm thường xuyên, liên tục của tổ chức Đảng. Cấp ủy đã nắm chắc các nội dung 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' để lồng ghép với thực hiện chỉ đạo của ngành về chiến lược cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế; xây dựng đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ công chức thuế; xây dựng cơ quan văn hóa. Hàng năm, căn cứ vào chủ đề của Cuộc vận động, Đảng bộ đã cụ thể hóa và triển khai đến các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) để quán triệt đến từng đảng viên, đoàn viên. Nhờ vậy, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, cũng như hành động của đảng viên, cán bộ, công chức về rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

*Từ kết quả và kinh nghiệm chỉ đạo của Đảng bộ cơ sở Cục Thuế, đồng chí có ý kiến gì đối với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động của toàn Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng trong nhiệm kỳ mới?

Để Cuộc vận động tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, theo suy nghĩ của tôi, Đảng ủy khối cần cụ thể hóa nội dung 'làm theo' rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn, sát với đặc điểm, tình hình, cũng như nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ và từng tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động đi vào chiều sâu, vào từng lĩnh vực cụ thể; Ban chỉ đạo của Đảng ủy khối cần phải gắn chặt chẽ hơn các nội dung triển khai Cuộc vận động kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm của đất nước và của tỉnh. Xác định vai trò then chốt của các Chi, Đảng bộ cơ sở, là nơi nắm sát phong trào, nơi trực tiếp triển khai Cuộc vận động; vì vậy, Ban chỉ đạo của Đảng ủy khối cần có sự quan tâm chỉ đạo sát với tình hình thực tế tại đơn vị, để nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyên dương giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ khối. Phải chú trọng công tác kiểm tra để kịp thời khắc phục những tồn tại; có những nội dung và hình thức tiến hành sơ kết, đánh giá phù hợp với chủ đề hàng năm của Cuộc vận động.