Phát triển toàn diện công nghiệp văn hóa Thủ đô

Theo dangcongsan.vn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát triển toàn diện công nghiệp văn hóa Thủ đô - Ảnh 1