Phối hợp giám sát để thị trường tài chính an toàn, bền vững hơn

Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc (Chinhphu.vn)

Những diễn biến phức tạp trên thị trường tài chính thế giới đang đặt hệ thống tài chính khu vực Đông Á trước không ít rủi ro, đòi hỏi các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách tài chính, các cơ quan giám sát phải tiếp tục lộ trình cải cách, tăng cường phối hợp chính sách và giám sát thị trường tài chính hiệu quả để xây dựng hệ thống tài chính Đông Á an toàn hơn, bền vững hơn.

Phối hợp giám sát để thị trường tài chính an toàn, bền vững hơn
Toàn cảnh Hội nghị

Sáng nay 27/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị ổn định tài chính khu vực Đông Á với chủ đề “Khuôn khổ ổn định và giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động”.

Hội nghị hội tụ lãnh đạo các cơ quan giám sát tài chính, cơ quan hoạch định chính sách tài chính, ngân hàng khu vực Đông Á, các tổ chức tài chính quốc tế, các chuyên gia cao cấp từ khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ…

Nội dung nghị sự chính của Hội nghị là cập nhập và trao đổi thông tin về diễn biến của kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính quốc tế; đánh giá tính ổn định và bền vững của thị trường tài chính khu vực Đông Á bao gồm khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực an toàn, chính sách thận trọng; giám sát và điều phối giám sát; khả năng phản ứng trước những biến động từ bên ngoài; sự cần thiết cũng như cơ chế phối hợp và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hoạch định chính sách và cơ quan giám sát tài chính trong môi trường đầy biến động và thách thức…

Ngoài ra, Hội nghị còn là kênh hữu ích để chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường tính minh bạch, cũng sự tích cực và chủ động trong hội nhập kinh tế và tài chính quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị ổn định tài chính khu vực Đông Á với chủ đề thiết thực và rất có ý nghĩa.

Đây cũng là hội nghị quốc tế lần đầu tiên về ổn định tài chính và giám sát vĩ mô tổ chức tại Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế và Việt Nam tiềm ẩn nhiều bất ổn, việc tổ chức Hội nghị này cho thấy quyết tâm trong cải cách hệ thống tài chính theo hướng an toàn, vững chắc, tạo tiền duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các quốc gia Đông Á đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, liên kết khu vực cũng như hội nhập với kinh tế thế giới. Những thành tựu đó đã giúp Đông Á thực sự đóng vai trò động lực trong nền kinh tế toàn cầu.

Quá trình liên kết, hội nhập sâu trong lĩnh vực tài chính, tăng cường liên kết chính sách kinh tế vĩ mô đã góp phần quan trọng cho Đông Á khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính trước đây và giảm nhẹ tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Trong quá trình này, nhiều nền kinh tế Đông Á đã thực hiện cải cách toàn diện và sâu sắc hệ thống thể chế tài chính, đổi mới cơ chế phối hợp trong giám sát tài chính và đề cao vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế nhằm vận dụng tối đa kinh nghiệm và phát huy hiệu quả các giải pháp triển khai, củng cố nền tảng cho phục hồi kinh tế toàn cầu cũng như tạo ra diện mạo và cấu trúc mới cho hệ thống tài chính thế giới.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, những hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu và diễn biến phức tạp hiện nay trên thị trường tài chính thế giới đang đặt hệ thống tài chính khu vực Đông Á trước không ít rủi ro, đòi hỏi phải tiếp tục lộ trình cải cách, tăng cường phối hợp chính sách và giám sát thị trường tài chính hiệu quả để xây dựng hệ thống tài chính Đông Á an toàn hơn, bền vững hơn.

Ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sau hơn 25 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn: Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đứng vào nhóm nước thu nhập trung bình, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt…

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được kể trên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; kinh tế phát triển chưa thật bền vững, năng suất và chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu...

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu xây dựng Việt Nam cơ bản  trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là hệ thống tài chính tín dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng, Hội nghị lần này, với sự tham dự đông đảo của gần 400 nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách sẽ là diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, đưa ra những nhận định, ý tưởng, kiến nghị, đề xuất và giải pháp chính sách thiết thực để thúc đẩy ổn định và phát triển bền vững có ý nghĩa tầm khu vực. Qua đó, Hội nghị sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan giám sát tài chính Đông Á, giữa Đông Á với các khu vực khác trên thế giới, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực ổn định và giám sát tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức và học giả quốc tế đối với công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam nói chung và công tác quản lý, giám sát tài chính nói riêng.

Sau lễ khai mạc, trong ngày 28/11, Hội nghị đã tổ chức các phiên họp với nội dung quan trọng bao gồm: “Tăng cường chính sách cẩn trọng và nâng cao chuẩn mực an toàn tài chính”, “Tăng cường nền tảng tài chính - Những giải pháp cơ bản vì mục tiêu ổn định hệ thống” và “Ổn định thị trường tài chính khu vực Đông Á vì sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực và kinh tế toàn cầu”.

Phiên họp “Tăng cường chính sách cẩn trọng và nâng cao chuẩn mực an toàn tài chính”, các chuyên gia tài chính quốc tế trình bày các tham luận như: Áp dụng chuẩn mực Basel III và những ảnh hưởng đến thị trường tài chính; Những thách thức khi áp dụng các quy định và chuẩn mực an toàn tài chính đối với các định chế tài chính ở Châu Âu; Xây dựng các chuẩn mực tài chính và lộ trình thực hiện cho khu vực Đông Á; Ổn định tài chính trong bối cảnh tái cân bằng kinh tế - Thực tiễn của Trung Quốc…

Phiên họp “Tăng cường nền tảng tài chính - Những giải pháp cơ bản vì mục tiêu ổn định hệ thống”, các diễn giả trình bày các tham luận như: Giám sát các tập đoàn tài chính; Giám sát thị trường tài chính: Vai trò của quản trị ngân hàng; Minh bạch thông tin tài chính ở Đông Á: Một nhân tố quyết định sự phát triển bền vững; Giám sát hợp nhất và xu thế cải tổ hệ thống giám sát tài chính trên thế giới hiện nay…

Hội nghị sẽ diễn ra hết ngày 28/11 và kết thúc bằng phiên họp toàn thể.