Quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như thế nào?

Thiết kế: Gia Hân

Tại Thông tư số 07/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về việc quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định như thế nào? - Ảnh 1