Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Ngày 30/5, Quốc hội họp toàn thể tại Hội trường thảo luận, cho ý về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012.

Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội
Ngày 30/5, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Nguồn: Internet

Trước đó, vào sáng 20/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013.

Theo Chương trình kỳ họp, Chính phủ đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2012, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và các báo cáo chuyên đề khác.

Trong phiên họp hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012, so với ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2012 có thêm 1 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch là giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2013.