Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF được phép bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

PV.

(Tài chính) Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (Quỹ VCBF-BCF) ra công chúng.

Theo đó, thời hạn nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ từ ngày 12/06/2014 đến ngày 25/07/2014. Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh là đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ cho Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF. Chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF sẽ được phân phối bởi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Công  ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang và Vũng Tàu

Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là quỹ mở cổ phiếu đầu tiên của VCBF – một công ty liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Quản lý Quỹ hàng đầu hoạt động toàn cầu (Franklin Templeton Investments). Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đầu tư đến 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu niêm yết, chủ yếu vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là thay đổi của chỉ số VN100 Index. Chỉ số này là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF chú trọng tạo ra lợi nhuận lâu dài thông qua việc đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn, do đó quỹ có thể trở thành danh mục cổ phiếu chủ chốt cho mọi nhà đầu tư với thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn.

Theo ông Avinash Satwalekar, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của VCBF: Mục tiêu của hoạt động của Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF là đem đến cho nhà đầu tư cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các doanh nghiệp tốt nhất của các ngành, tức là những doanh nghiệp hàng đầu. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF sẽ tôi lựa chọn các doanh nghiệp đang được giao dịch thấp hơn giá trị thực, có tiềm năng tăng trưởng tốt và có đội ngũ quản lý giỏi.

Chiến lược của Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF sẽ tập trung đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt trên sàn HSX và HNX. Cổ phiếu được xem là có vốn hóa thị trường lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn vốn hóa thị trường của cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 100 được niêm yết trên sàn HSX. Đồng thời với đó là Quỹ sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị và sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công ty trong nhiều ngành khác nhau.

Với một đội ngũ các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và có đầy đủ thông tin về thị trường, Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF sẽ mang đến cho nhà đầu tư sự an tâm sinh lời khi gửi vốn. Cùng với đó, Quỹ còn tạo sự tiện ích, dễ dàng cho nhà đầu tư khi rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư vào quỹ. Quỹ có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ tại giá trị tài sản ròng (NAV) - tức là giá tương đương với giá thị trường của các khoản đầu tư của Quỹ. Mặt khác, chỉ với số tiền 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 01 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo mọi nhà đầu tư đã có thể tham gia đầu tư.