Quy định mới về công bố thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Theo Customs.gov

Ngày 28/12/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 3055/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế Công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy định mới về công bố thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đến nay, Tổng cục Hải quan là cơ quan sản xuất số liệu thống kê đầu tiên ở Việt Nam ban hành các quy định về công bố thông tin, trong đó có quy định rõ về việc xây dựng và thực hiện lịch công bố thông tin. Đánh dấu một bước phát triển mới của thống kê Hải quan nói chung và công tác thống kê của Việt Nam nói riêng.

Quyết định số 3055/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định một cách đầy đủ và toàn diện về công tác công bố thông tin của Tổng cục Hải quan. Ngoài các quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng Quyết định còn quy định chi tiết về các nguyên tắc của công bố thông tin, đó là phải đảm bảo tính độc lập, trung thực, kịp thời, dễ hiểu và bảo mật. Quyết định cũng quy định cụ thể trách nhiệm xây dựng và thực hiện lịch công bố thông tin; quy định về hoãn công bố thông tin; Giải thích cụ thể về trạng thái thông tin thống kê (ước tính, sơ bộ, điều chỉnh và chính thức).

Thông tin được công bố qua nhiều kênh khác nhau: trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan (www.customs.gov.vn) và các trang thông tin điện tử khác; trên báo Hải quan và bản tin Nghiên cứu Hải quan; phát hành sản phẩm thống kê bằng giấy và gửi thư điện tử cho những tổ chức, cá nhân đã đăng ký với cơ quan Hải quan và quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan công bố thông tin.

Trên thực tế, Cơ quan Thống kê Liên Hợp quốc (UNSD) khuyến nghị các cơ quan, tổ chức sản xuất số liệu thống kê cần ban hành và công bố rộng rãi quy định về việc công bố thông tin thống kê nhằm đảm bảo tính minh bạch và nâng cao độ tin cậy của các số liệu thống kê do đơn vị mình sản xuất, công bố và phổ biến. Các cơ quan thống kê quốc gia, cơ quan Hải quan tại các nước có nền thống kê phát triển như Anh, Pháp, Cộng hòa Séc, Nauy, Singapore, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc… đều ban hành các quy định riêng về công bố thông tin thống kê trong lĩnh vực hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

LỊCH CÔNG BỐ THÔNG TIN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

SƠ BỘ VÀ CHI TIẾT CỦA NĂM 2012 CỦA HẢI QUAN NHẬT BẢN

Quy định mới về công bố thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  - Ảnh 1

Nguồn: Hải quan Nhật Bản

Như vậy, Quy chế công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cá nhân sử dụng thông tin mà còn phù hợp với các khuyến nghị và xu thế phát triển của thống kê quốc tế. Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu hiểu rõ hơn về hoạt động công bố thông tin và dễ dàng tiếp cận kịp thời với các thông tin thống kê công bố.

Dự kiến từ tháng 2/2013, các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê có thể chủ động khai thác thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên cổng Thông tin điện tử Hải quan (www.customs.gov.vn) theo Lịch Công bố thông tin do cơ quan Hải quan ban hành.