Thông tư số 61/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy


Ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 61/2020/TT-BTC.