Thông tư số 82/2021/TT-BTC:

Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu


Ngày 30/09/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2021/TT-BTC quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 82/2021/TT-BTC.