Quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào NSNN

(Tài chính) Ngày 10/10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 149/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định số lợi bất hợp pháp từ vi phạm hành chính để sung vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 37 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 4 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quy định, việc xác định số lợi bất hợp pháp do người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện và ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính gồm tiền, giấy tờ có giá, tài sản và vật có giá. Đối với số lợi bất hợp pháp bằng tiền, căn cứ để xác định là số lượng hàng hóa, dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định nhân với đơn giá. Trường hợp không xác định được số lượng, khối lượng, đơn giá, số lợi bất hợp pháp thu được là số tiền tổ chức, cá nhân thu được.

Giấy tờ có giá thu được từ hành vi vi phạm hành chính bao gồm: trái phiếu, hối phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, séc, công trái, chứng khoán theo quy định và các giấy tờ có giá khác theo quy định của Luật chuyên ngành.

Mời download nội dung thông tư: Thong tu so 149-2014-TT-BTC.doc