Thông tư số 05/2020/TT-NHNN:

Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội


Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/05/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 05/2020/TT-NHNN.