Quy định về tài chính - ngân sách trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Nhằm lấy ý kiến rộng rãi để góp ý cho Dự thảo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013), ngày 21/3/2013, Bộ Tài chính đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Quy định về tài chính - ngân sách trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Buổi Tọa đàm do Viện Chiến lược và chính sách Tài chính và Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

Quy định về tài chính - ngân sách trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ngày 28/12/2012; Quyết định số 136/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/01/2013 về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 28/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1476/BTC-PC chỉ đạo triển khai lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, công chức trong toàn ngành Tài chính đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Trước khi tổ chức Tọa đàm khoa học, Bộ Tài chính đã mở chuyên mục góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ: http://www.mof.gov.vn; Tổ chức Hội nghị phổ biến, lấy ý kiến cán bộ, công chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào ngày 26/2/2013 với sự tham dự của hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trong toàn ngành thực hiện thông tin kịp thời các hoạt động của ngành Tài chính về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; mở chuyên trang, chuyên mục để thông tin, tuyên truyền, phản ánh, đưa tin về các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của cán bộ, công chức trong ngành…

Quy định về tài chính - ngân sách trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Ảnh 1

GS.,TSKH Trương Mộng Lâm phát biểu tại buổi toạ đàm

Theo thống kê sơ bộ, đến nay Bộ Tài chính đã nhận được trên 190 ý kiến tham gia vào 89 Điều của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, điều đó cho thấy sự nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Một số ý kiến tham gia góp ý đã được đăng tải trên trên các phương báo chí trong và ngoài ngành: Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp với bài viết “Sửa đổi quy định của hiến pháp về ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội” được đăng trên Báo Nhân dân ngày 27/02/2013; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Trọng Nghĩa với bài “Bộ Tài chính góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Tăng tính thống nhất của ngân sách nhà nước” đăng trên Thời báo Tài chính ngày 04/3/2013…

Quy định về tài chính - ngân sách trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Ảnh 2

TS. Bùi Đức Thụ - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội phát biểu tại buổi toạ đàm

Tại buổi Tọa đàm khoa học lần này, Ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, các ý kiến không chỉ tập trung trong lĩnh vực các quy định về tài chính - ngân sách trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà còn góp ý đối với nhiều lĩnh vực liên quan khác. Một số ý kiến đáng chú ý như ý kiến của PGS.,TS Đặng Văn Thanh, TS. Lê Hải Mơ, TS. Bùi Đức Thụ - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội, PGS.,TS Trần Văn Tá; GS.,TSKH Trương Mộng Lâm… Các ý kiến đóng góp tại buổi Tọa đàm lần này sẽ tiếp tục được tổng hợp để xây dựng nội dung đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Bộ Tài chính.