Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 3/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2030 tầm nhìn 2050 - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn