Quý I/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước tính đạt 176,35 tỷ USD

Theo daibieunhandan.vn

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung quý I/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 88,58 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,7%.

Quý I/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước tính đạt 176,35 tỷ USD  - Ảnh 1