Quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2%

Tổng cục Thống kê cho biết, quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 46,3%.

Quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2% - Ảnh 1

Theo baokiemtoan.vn