Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức ngành Hải quan

Theo báo điện tử của Tổng cục Hải quan

Ngày 18/2/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã ký Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động trong ngành Hải quan.

Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức ngành Hải quan
Cán bộ Hải quan tận tình, chu đáo với khách hàng
Quy tắc ứng xử của ngành Hải quan quy định về chuẩn mực ứng xử, giúp công chức hải quan định hướng và tìm ra cách thức đúng đắn nhất khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ với doanh nghiệp và người dân.

            Bảy quy tắc ứng xử của công chức hải quan bao gồm:

            Một là, trách nhiệm cá nhân;

            Hai là, tuân thủ pháp luật;

            Ba là, chuẩn mực ứng xử trong cơ quan, đơn vị gồm: chuẩn mực ứng xử với cấp trên; chuẩn mực ứng xử với cấp dưới; chuẩn mực ứng xử với đồng nghiệp; chuẩn mực ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể; chuẩn mực ứng xử trong sử dụng hệ thống thông tin (bao gồm các nội dung liên quan đến e-mail, hệ thống mạng nội bộ, phần mềm, telephone, truy cập internet, fax, máy tính cá nhân và các thiết bị thông tin, lưu trữ khác);

            Bốn là, chuẩn mực ứng xử với các cơ quan, doanh nghiệp và người dân;

            Năm là, chuẩn mực ứng xử với nhân dân nơi cư trú;

            Sáu là, môi trường làm việc;

            Bảy là, sử dụng các tài sản và dịch vụ công.

            Trong bảy quy tắc ứng xử của công chức hải quan, quy tắc về chuẩn mực ứng xử của công chức hải quan với các cơ quan, doanh nghiệp và người dân được quy định như sau:

            - Nắm vững quy định của pháp luật để xử lý công việc đúng với quy trình, quy định của pháp luật; có trách nhiệm giúp cơ quan, doanh nghiệp và người dân hoàn thành các nghĩa vụ và hưởng các quyền theo luật định.

            - Nhiệt tình, tận tụy, khách quan trong giải quyết công việc; không trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc với các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

            - Tích cực hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích rõ ràng, tận tình, cụ thể về các quy định để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

            - Khi tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân phải mặc chế phục, đeo thẻ công chức theo đúng quy định của ngành và có thái độ văn minh, lịch sự, đúng mực trong giao tiếp và ứng xử.

            - Công chức hải quan có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến đóng góp, khiếu nại từ phía các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

            - Không nhận tiền, tài sản, lợi ích bất hợp pháp từ phía các cơ quan, doanh nghiệp và người dân dưới mọi hình thức.

            - Trong trường hợp bị tấn công hoặc bị cản trở công việc bất hợp pháp, công chức hải quan cần tìm kiếm ngay sự trợ giúp của các lực lượng chức năng và kịp thời báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền.  
            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.