Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.709,11 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 04/8/2022.

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.709,11 tỷ đồng - Ảnh 1