Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.709,22 tỷ đồng

Nội dung: H. Vân - Thiết kế: T. Anh

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 18/8/2022.

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 1.709,22 tỷ đồng - Ảnh 1