Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 2.865,43 tỷ đồng

T. Anh

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 vừa thông báo số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 29/9/2022.

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 2.865,43 tỷ đồng - Ảnh 1