Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 2.885,43 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 thông báo số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 10/11/2022.

Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 2.885,43 tỷ đồng
Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 2.885,43 tỷ đồng - Ảnh 1

Thiết kế: Gia Hân