Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa mùa tại các địa phương phía Bắc; gieo cấy lúa mùa tại các địa phương phía Nam và thu hoạch lúa hè thu trên cả nước. Tính đến trung tuần tháng 10, các địa phương phía Bắc đã thu hoạch được 866,4 nghìn ha lúa mùa, chiếm 73% diện tích gieo cấy và bằng 102,3% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng thu hoạch được 434,5 nghìn ha, chiếm 76,9% diện tích gieo cấy. Một số địa phương thu hoạch trên 90% diện tích gieo cấy: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa. Các tỉnh phía Nam gieo cấy được 784,1 nghìn ha lúa mùa, bằng 97,4% cùng kỳ năm 2013, chủ yếu do một số địa phương chuyển đổi cơ cấu diện tích trồng lúa sang các loại cây trồng khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Cùng với việc gieo cấy và thu hoạch lúa mùa, đến giữa tháng 10, cả nước đã thu hoạch được 2109,5 nghìn ha lúa hè thu, đạt 100% diện tích gieo cấy và bằng 98,3% cùng kỳ năm trước. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng với sự chỉ đạo thường xuyên và hỗ trợ kịp thời về giống cây trồng và tiêu thụ sản phẩm của các ngành chức năng nên kết quả sản xuất vụ hè thu năm nay đạt khá. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa hè thu cả nước ước tính đạt 53,3 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy mặc dù diện tích gieo trồng giảm 13,2 nghìn ha do thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng nhưng sản lượng vẫn đạt 11,2 triệu tấn, tăng 142,5 nghìn tấn.

Gieo trồng một số cây vụ đông năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm trước và có xu hướng giảm do giá cả sản phẩm bấp bênh và gặp nhiều rủi ro về thời tiết nên hiệu quả kinh tế không cao. Tính đến trung tuần tháng Mười, cả nước gieo trồng được 100,3 nghìn ha ngô, bằng 97,8% cùng kỳ năm 2013; 18,6 nghìn ha khoai lang, bằng 88,2%; 27,6 nghìn ha đậu tương, bằng 86,3%; 85,3 nghìn ha rau đậu, bằng 99,3%.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định. Ước tính đàn trâu giảm nhẹ; đàn bò đạt xấp xỉ cùng kỳ năm 2013. Chăn nuôi lợn có chiều hướng thuận lợi do dịch tai xanh trên lợn đã được khống chế, giá thịt lợn hơi đang ở mức cao, mang lại lợi nhuận cho người sản xuất. Ước tính đàn lợn tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Dịch cúm gia cầm được khống chế nên các hộ chăn nuôi gia cầm đang tập trung đầu tư tái đàn để chuẩn bị nguồn cung cho thị trường tiêu dùng những tháng cuối năm. Ước tính đàn gia cầm tăng 2% - 2,5% so với cùng kỳ năm 2013. Tính đến thời điểm 26/10/2014, cả nước không còn địa phương nào có dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng và dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày.

Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng ước tính đạt 22 nghìn ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,7 triệu cây, tăng 10%; sản lượng gỗ khai thác đạt 588 nghìn m3, tăng 10,1%; sản lượng củi khai thác đạt 3 triệu ste, tăng 3,4%. Tính chung 10 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước đạt 190 nghìn ha, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013. Một số địa phương có diện tích rừng trồng nhiều: Nghệ An 13,8 nghìn ha; Tuyên Quang 13,7 nghìn ha; Quảng Ninh 12,8 nghìn ha. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 152,6 triệu cây, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 4527 nghìn m3, tăng 8,1%; sản lượng củi khai thác đạt 26,2 triệu ste, tăng 3,6%.

Do thời tiết còn nắng nóng nên đã xảy ra hiện tượng cháy rừng tại một số địa phương ở khu vực miền Trung. Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng khoảng 62 ha, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2013, trong đó diện tích rừng bị cháy là 41 ha (Bình Định 25 ha; Hà Tĩnh 7 ha; Quảng Bình 3 ha); diện tích rừng bị chặt phá là 21 ha. Tính chung 10 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 3775 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy là 3103 ha; diện tích rừng bị chặt phá là 672 ha.

Thuỷ sản

Sản lượng thủy sản tháng 10 ước tính đạt 526,8 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó cá đạt 380,4 nghìn tấn, tăng 1,4 %; tôm đạt 71 nghìn tấn, tăng 8,4%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 284,7 nghìn tấn, tăng 2,4%, trong đó cá đạt 208,6 nghìn tấn, tăng 0,2%; tôm đạt 54,3 nghìn tấn, tăng 9,9%. Sản lượng tôm nuôi trong tháng đạt khá do nuôi tôm tiếp tục phát triển theo hướng chuyển dịch từ nuôi tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng cho giá trị kinh tế cao hơn, mặt khác giá tôm nguyên liệu và sản phẩm đầu ra trên thị trường tương đối ổn định. Một số địa phương có sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng khá trong tháng: Kiên Giang 3 nghìn tấn, tăng 303,7% so với cùng kỳ năm 2013; Bạc Liêu 1,1 nghìn tấn, tăng 18,5%; Sóc Trăng 7 nghìn tấn, tăng 16,7%. Trong khi nuôi tôm có nhiều thuận lợi thì nuôi cá tra vẫn gặp khó khăn. Mặc dù các chính sách phát triển nuôi cá tra được triển khai tích cực tại các địa phương nhưng trên thực tế tác động của chính sách đối với người nuôi chưa thật hiệu quả. Giá nguyên liệu đầu vào như thức ăn, thuốc và con giống luôn tăng trong khi giá sản phẩm đầu ra bấp bênh, không ổn định. Sản lượng cá tra trong tháng của các địa phương trọng điểm tiếp tục giảm: Bến Tre 7,1 nghìn tấn, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước; An Giang 20 nghìn tấn, giảm 9,7%; Cần Thơ 13,1 nghìn tấn, giảm 9,7%.

Được sự quan tâm của Nhà nước với các chính sách hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền và tăng tàu có công suất lớn đã khuyến khích ngư dân ra khơi, bám biển khai thác thủy sản. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 10 ước tính đạt 242,1 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khai thác biển đạt 220,4 nghìn tấn, tăng 3%.

Tính chung 10 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 5265,5 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó cá đạt 3820,9 nghìn tấn, tăng 3%; tôm đạt 638,1 nghìn tấn, tăng 14%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2779,8 nghìn tấn, tăng 4,8%, trong đó cá đạt 2007,7 nghìn tấn, tăng 1,8%; tôm đạt 503,7 nghìn tấn, tăng 17,1%. Sản lượng thủy sản khai khác đạt 2485,7 nghìn tấn, tăng 4,5 %, trong đó khai thác biển đạt 2325,3 nghìn tấn, tăng 4,8%.