Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 8 tháng đầu năm 2014

Theo gso.gov.vn

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa mùa và thu hoạch lúa hè thu. Tính đến thời điểm 15/8/2014, cả nước đã gieo cấy được 1446,5 nghìn ha lúa mùa, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1179,1 nghìn ha, bằng cùng kỳ năm trước; các địa phương phía Nam gieo cấy 267,4 nghìn ha, bằng 92,7%.

Cùng với việc gieo cấy lúa mùa, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1116,7 nghìn ha lúa hè thu, bằng 94,9% cùng kỳ năm 2013, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 1051,7 nghìn ha, chiếm 62,3% diện tích gieo cấy và bằng 96,1%. Theo báo cáo sơ bộ, sản lượng lúa hè thu năm nay của cả nước ước tính đạt 11,3 triệu tấn, tăng hơn 90 nghìn tấn so với vụ hè thu năm trước, năng suất ước tính đạt 53,3 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha.

Gieo trồng các loại cây hoa màu nhìn chung bảo đảm tiến độ. Tính đến giữa tháng 8, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 992,5 nghìn ha ngô, bằng 103,1% cùng kỳ năm 2013; 127,4 nghìn ha khoai lang, bằng 102,5%; 96,1 nghìn ha đậu tương, bằng 87,8%; 186,1 nghìn ha lạc, bằng 94,9%; 894,7 nghìn ha rau, đậu, bằng 108,7%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng nhìn chung ổn định. Tổng đàn trâu cả nước ước tính giảm 1% so với cùng kỳ năm 2013; đàn bò tăng từ 0,5% - 1%. Chăn nuôi lợn có xu hướng thuận lợi, giá bán lợn hơi tăng, dịch lợn tai xanh được khống chế tạo tâm lý tốt cho người nuôi, ước tính tổng đàn lợn cả nước tăng từ 1% - 1,5% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng đàn gia cầm cả nước trong tháng ước tính tăng khoảng 1% - 2% so với cùng kỳ  năm trước.

Tính đến thời điểm 20/8/2014 cả nước không còn địa phương nào có dịch cúm gia cầm và dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày. Dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày còn ở tỉnh Nghệ An.

Lâm nghiệp

Trong tháng 8, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 15,4 nghìn ha, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 8 triệu cây, giảm 2,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 622 nghìn m3, tăng 6,1%. Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 120,6 nghìn ha, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2013; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 134,5 triệu cây, giảm 1,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3656 nghìn m3, tăng 7,8%.

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, nhất là ở các tỉnh miền Trung nên xảy ra cháy rừng tại một số địa phương. Trong tháng 8 có 448 ha rừng bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là diện tích rừng bị cháy với 440 ha. Một số tỉnh có diện tích rừng bị cháy: Bình Định 251 ha; Phú Yên 99 ha; Quảng Trị 42 ha; Thanh Hóa 23 ha. Tính chung 8 tháng, cả nước có 3014 ha rừng bị thiệt hại, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 2504 ha, tăng 188,3%; diện tích rừng bị chặt, phá là 510 ha, giảm 6,7%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 8 ước tính đạt 544,2 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá 368,4 nghìn tấn, tăng 0,6%; tôm đạt 77,9 nghìn tấn, tăng 8,5%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 8 ước tính đạt 300,3 nghìn tấn, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó cá 205,4 nghìn tấn, giảm 1%; tôm 60,2 nghìn tấn, tăng 10%. Nuôi tôm tại các địa phương tiếp tục theo xu hướng chuyển dịch từ tôm sú sang tôm thẻ chân trắng. Nuôi cá tra vẫn trong tình trạng khó khăn do giá cá tra không ổn định và có xu hướng giảm. Một số tỉnh có sản lượng cá tra giảm mạnh: An Giang đạt 21,1 nghìn tấn, giảm 7,0%; Cần Thơ 17,1 nghìn tấn, giảm 6,0%; Bến Tre 10,2 nghìn tấn, giảm 22,9%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 8 ước tính đạt 243,9 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 223,8 nghìn tấn, tăng 3,1%. Tính chung 8 tháng, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 4006,6 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 2118,3 nghìn tấn, tăng 3,1%; sản lượng khai thác đạt 1888,3 nghìn tấn, tăng 4,9%.