Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2023

Diện tích gieo cấy lúa mùa năm 2023 ước đạt 1.544,5 nghìn ha; cả nước hoàn thành sản xuất vụ lúa hè thu với diện tích thu hoạch ước đạt gần 2 triệu ha. Tháng 10/2023, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định; diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước đạt 31,3 nghìn ha, giảm 5,6%.
Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Bảo vệ môi trường là hoạt động cần thiết và bắt buộc trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Vấn đề bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp đã được quy định rõ tại Điều 61 Luật Bảo vệ môi trường.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023

Diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm nay đạt 2.952,5 nghìn ha, bằng 98,7% vụ đông xuân năm trước. Quý II/2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 87,3 nghìn ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng bị thiệt hại là 913,4 ha, tăng gấp 2,5 lần; sản lượng thủy sản ước đạt 2.370,4 nghìn tấn.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản

Trước dự báo ngành nông nghiệp có thể tiếp tục đối mặt những khó khăn, thách thức, nhất là do những tác động, ảnh hưởng khó kiểm soát từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2 năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2 năm 2023

Tính đến trung tuần tháng 2, cả nước đã gieo cấy được 2.693,4 nghìn ha lúa đông xuân. Sản lượng thủy sản ước đạt 593,4 nghìn tấn. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 18,8 nghìn ha...
Phát triển các mô hình liên kết kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

Phát triển các mô hình liên kết kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, tuy nhiên giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của ngành, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa phát triển, thiếu gắn kết, sản xuất manh mún, chi phí cao, tính cạnh tranh của sản phẩm thấp. Do đó, cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để khắc phục tình trạng trên, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Sức ép "Tăng trưởng xanh" với xuất khẩu nông sản vào EU

Sức ép "Tăng trưởng xanh" với xuất khẩu nông sản vào EU

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt con số kỷ lục 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Tuy nhiên, về thị trường xuất khẩu, tính đến hết tháng 11/2022, châu Á vẫn chiếm đến 44,7% thị phần, trong khi đó thị trường chất lượng cao và quan trọng như châu Âu chỉ chiếm 11,3% thị phần...
Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88%

Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88%

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Ngành Nông nghiệp tăng 2,88%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế đất nước.
Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 11 tháng năm 2022

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 11 tháng năm 2022

Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch 1.326,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,4% diện tích gieo cấy và bằng 101,2% cùng kỳ năm trước; chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng phát triển ổn định; sản lượng thủy sản tiếp tục tăng trưởng; khai thác gỗ đạt khá, đã tích cực góp phần ổn định kinh tế - xã hội cả nước.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn

Sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn

Sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng đang chuyển dịch theo hướng kinh tế tuần hoàn. Đây là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cần được nghiên cứu, đánh giá hiệu quả để nhân rộng.