Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2 năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2 năm 2023

Tính đến trung tuần tháng 2, cả nước đã gieo cấy được 2.693,4 nghìn ha lúa đông xuân. Sản lượng thủy sản ước đạt 593,4 nghìn tấn. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 18,8 nghìn ha...
Phát triển các mô hình liên kết kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

Phát triển các mô hình liên kết kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, tuy nhiên giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của ngành, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa phát triển, thiếu gắn kết, sản xuất manh mún, chi phí cao, tính cạnh tranh của sản phẩm thấp. Do đó, cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để khắc phục tình trạng trên, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Sức ép "Tăng trưởng xanh" với xuất khẩu nông sản vào EU

Sức ép "Tăng trưởng xanh" với xuất khẩu nông sản vào EU

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt con số kỷ lục 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Tuy nhiên, về thị trường xuất khẩu, tính đến hết tháng 11/2022, châu Á vẫn chiếm đến 44,7% thị phần, trong khi đó thị trường chất lượng cao và quan trọng như châu Âu chỉ chiếm 11,3% thị phần...
Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88%

Năm 2022, ngành Nông nghiệp tăng 2,88%

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Ngành Nông nghiệp tăng 2,88%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế đất nước.
Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 11 tháng năm 2022

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 11 tháng năm 2022

Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch 1.326,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,4% diện tích gieo cấy và bằng 101,2% cùng kỳ năm trước; chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng phát triển ổn định; sản lượng thủy sản tiếp tục tăng trưởng; khai thác gỗ đạt khá, đã tích cực góp phần ổn định kinh tế - xã hội cả nước.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn

Sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn

Sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng đang chuyển dịch theo hướng kinh tế tuần hoàn. Đây là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cần được nghiên cứu, đánh giá hiệu quả để nhân rộng.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước 8 tháng năm 2022

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước 8 tháng năm 2022

8 tháng năm 2022, sản xuất lâm nghiệp diễn ra khá thuận lợi, diện tích rừng trồng mới ước đạt 156,9 nghìn ha. Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước gieo cấy 1.411,3 nghìn ha lúa mùa; lúa hè thu khoảng 1.917,2 nghìn ha; vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống 374 000 ha lúa thu đông.
Khơi thông tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Khơi thông tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Trong những năm qua, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế trong tiến trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận nguồn vốn.
Hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại

Hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại

Để thích ứng linh hoạt và bảo đảm mục tiêu kép “vừa sản xuất vừa an toàn phòng, chống dịch COVID-19”, với vai trò là cầu nối ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
 Sản xuất nông nghiệp: Ai đang làm chủ "cuộc chơi"?

Sản xuất nông nghiệp: Ai đang làm chủ "cuộc chơi"?

Trong khó khăn do đại dịch COVID-19, nông nghiệp vẫn tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Tuy nhiên, do nguyên liệu, vật tư đầu vào, thị trường đầu ra đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, doanh nghiệp nước ngoài nên ngành sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều thách thức.