Sẽ có sàn giao dịch BĐS trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước

Theo ttvn.vn

(Tài chính) Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bất động sản (BĐS) cấp tỉnh được thành lập sàn giao dịch BĐS như một đơn vị sự nghiệp.

 Sẽ có sàn giao dịch BĐS trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố đã bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án BĐS.

Ngoài một số quy định hiện hành về hoạt động của sàn giao dịch BĐS như: Sàn giao dịch BĐS phải là pháp nhân. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh BĐS thành lập sàn giao dịch BĐS thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh BĐS để hoạt động;

Hoạt động của sàn giao dịch BĐS phải công khai, minh bạch, trung thực và tuân thủ pháp luật; Sàn giao dịch BĐS phải có tên, địa chỉ, biển hiệu và phải thông báo về việc thành lập trên phương tiện thông tin đại chúng; trước khi hoạt động phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.

Theo dự thảo luật sửa đổi, Sàn giao dịch BĐS không được tham gia đầu tư, mua bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS mà chỉ được làm trung gian để thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS theo ủy quyền của chủ đầu tư và hưởng phí giao dịch qua sàn theo quy định của Luật này.

Đặc biệt, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực BĐS cấp tỉnh được thành lập sàn giao dịch BĐS như một đơn vị sự nghiệp có thu để vừa kinh doanh dịch vụ BĐS vừa phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước về kinh doanh BĐS. Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS.

Bên cạnh đó, Dự thảo đã bỏ quy định "Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không kinh doanh BĐS thực hiện giao dịch BĐS thông qua sàn giao dịch BĐS để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên. Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS phải thông qua sàn giao dịch BĐS theo quy định của Luật này".