Sẽ cụ thể hóa các giải pháp thuế hỗ trợ DN trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế GTGT

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trong cuộc họp chiều 16/4 đã đề nghị Chính phủ không trình Quốc hội Nghị quyết về một số giải pháp thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (DN). Thay vào đó, các nội dung trong dự thảo Nghị quyết sẽ được đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập DN (TNDN) và thuế Giá trị gia tăng (GTGT) trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2013.

Sẽ cụ thể hóa các giải pháp thuế hỗ trợ DN trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế GTGT
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giảm thuế TNDN, thuế GTGT

Nhóm các giải pháp về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Chính phủ đề nghị áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng (sdoanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa). Theo ước tính, trong điều kiện áp dụng thuế suất phổ thông 25% thì khi áp dụng giải pháp này, dự kiến số thu ngân sách năm 2013 giảm khoảng 1.437 tỷ đồng.

Chính phủ đề nghị áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập từ các hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội. Qua tính toán nếu áp dụng giải pháp này, dự kiến chỉ giảm thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 khoảng 37,5 tỷ đồng so với thuế suất 25%. Chính phủ đề nghị ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng, dự kiến số giảm thu năm 2013 là khoảng 897 tỷ đồng.

Giải pháp thuế GTGT, Chính phủ đề nghị: “Giảm 50% số thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30/6/2014. Nhà ở xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở. Giảm 30% số thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 phát sinh từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014.

Theo tính toán, việc thực hiện các giải pháp về thuế nêu trên ước làm giảm thu NSNN năm 2013 khoảng 2.647 tỷ đồng, trong đó giảm thu từ thuế TNDN khoảng 2.372 tỷ đồng và giảm thu từ thuế GTGT khoảng 275 tỷ đồng.

Tạo điều kiện cho DN phát triển sản xuất kinh doanh

Thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa sớm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Giải pháp ưu đãi đầu tư mở rộng sẽ góp phần vào việc tăng cường, khuyến khích thu hút vốn đầu tư vào ngành lĩnh vực và địa bàn ưu đãi.

Các giải pháp giảm thuế đối với lĩnh vực bất động sản là nhà ở giúp nhiều người lao động có cơ hội tiếp cận với nguồn cung nhà  ở, qua đó sẽ khuyến khích tăng cầu thị trường bất động sản là nhà ở và góp phần giải quyết hàng tồn kho vật liệu xây dựng và một số ngành hàng liên quan đến nhà ở, đồng thời cũng góp phần khuyến khích doanh nghiệp tham gia chung tay với nhà nước thực hiện các dự án nhà ở xã hội, góp phần đẩy lùi tình trạng “đóng băng” của thị trường bất động sản hiện hành.

Giải pháp xử lý nợ xấu thông qua thuế GTGT trước mắt cũng sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế. Về lâu dài sẽ là công cụ giúp cho việc xử lý giảm nợ xấu cho các tổ chức tín dụng.

Để bù hụt thu, hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013, Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, đặc biệt là chống chuyển giá; Mở rộng khai thác các nguồn thu từ tài nguyên, đảm bảo hài hoà lợi ích kinh tế và các lợi ích về xã hội, môi trường; hoàn thiện chính sách thu từ đất đai phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm nguồn thu; Tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế và thu ngân sách năm 2012 được gia hạn sang năm 2013 và tăng cường công tác thu nợ thuế.

UBTVQH đề nghị đưa nhóm giải pháp thuế vào Luật sửa đổi

Tuy nhiên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ nên cân nhắc, đưa nội dung tại dự thảo Nghị quyết vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế GTGT chuẩn bị trình QH vào kỳ họp tháng 5/2013.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận: UBTVQH nhất trí không trình QH Nghị quyết về các giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho DN. Các chính sách thuế do Chính phủ trình trên đây sẽ được nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế GTGT và thực hiện theo trình tự rút gọn tại Kỳ thứ 5 QH khóa XIII vào tháng 5/2013.

UBTVQH giao cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra nghiên cứu thời hiệu thi hành, quy định cụ thể, rõ ràng lộ trình rõ ràng lộ trình giảm thuế TNDN.