Sẽ không tính thuế GTGT đối với khoản lãi vay từ tổ chức phi tín dụng

Theo báo Hải quan

Chủ tịch Nhóm Công tác thuế thuộc Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Tom McLelland cho biết, rất nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài đề xuất Chính phủ Việt Nam bãi bỏ việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản lãi vay từ các tổ chức phi tín dụng, đặc biệt đối với nguồn vay từ nước ngoài.

Sẽ không tính thuế GTGT đối với khoản lãi vay từ tổ chức phi tín dụng
Chính sách thuế của Việt Nam đã và đang nỗ lực cải cách nhằm thu hút đầu tư trong nước và quốc tế

Bởi theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 608, ngày 4/2/2012 trả lời Bộ Tài chính với nội dung như sau: Chỉ hoạt động "dịch vụ tín dụng" theo Luật Các tổ chức tín dụng thì mới thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Không khuyến khích các tổ chức kinh tế không có chức năng tín dụng thực hiện hoạt động tín dụng, nếu có phát sinh "dịch vụ tín dụng" thì hoạt động này phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông Tom McLelland, Việt Nam nên miễn thuế GTGT cho cá nhân tổ chức có tiền cho vay để phục vụ sản xuất kinh doanh, không phân biệt đó là ngân hàng hay phi ngân hàng, điều này sẽ phản ánh đúng bản chất của thuế GTGT. Ngoài ra, chính sách miễn thuế GTGT đối với hoạt động cho vay vốn của cá nhân, tổ chức không phải tổ chức tín dụng sẽ san sẻ gánh nặng cấp vốn của hệ thống ngân hàng cho nền kinh tế. Thị trường vốn sẽ có nhiều sự lựa chọn và cạnh tranh, tạo ra nhiều luồng vốn cho xã hội để thúc đẩy tăng trưởng vào nền kinh tế.

Chính vì thế, nhiều DN cho rằng việc giảm thuế này sẽ kích thích sức mua trên thị trường, thúc đẩy sản xuất hàng hóa tăng thêm. Bởi thực tế hiện nay có nhiều nhà đầu tư thay vì gửi tiết kiệm vào ngân hàng, họ đã góp vốn hoặc có các hoạt động đầu tư vào sản xuất kinh doanh tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người. Thế nhưng, hoạt động đầu tư này lại bị đánh thuế GTGT dẫn tới việc nhà đầu tư phải chuyển nguồn vốn sang các lĩnh vực khác.

Tiếp thu và chia sẻ những vướng mắc của cộng đồng DN, ngày 26/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1551/TTg-KTTH về việc thuế GTGT đối với vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: Các hoạt động tín dụng ngân hàng pháp luật cho phép tồn tại (bao gồm: Luật các tổ chức tín dụng, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ luật Dân sự) hoặc hoạt động mạng tính chất tín dụng, ngân hàng mà pháp luật không cấm thì thuộc diện không chịu thuế GTGT. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể cho DN thực hiện.

Với hướng dẫn mới này, Chính phủ đã chấp nhận miễn thuế GTGT cho cá nhân và tổ chức không phải tổ chức tín dụng; đáp ứng mong mỏi của DN cũng như của các cá nhân có vốn đầu tư.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động cho vay của các tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.